Byudvikling

+Øer skaber nye rum i byen

+Way kombinerer trafikplanlægning med byudvikling. Det er et centralt mål for +Way-konceptet at skabe løsninger, som kan indgå naturligt i bybilledet.

+Way kan være med til at omdanne en ubenyttet plads, et vejkryds eller en vejstrækning til et byrum med sin egen identitet. Det sker med de stationslignende +Øer, der kan udformes individuelt, så de passer til de fysiske omgivelser, områdets funktion og historie samt byens behov.

+Øerne er placeret centrale steder i byen, så de er nemme at komme til for passagererne. Der er komfortable, overdækkende venteforhold, gode faciliteter til cykelparkering, muligvis en café samt elektroniske informationstavler, der viser, hvordan busserne og den øvrige kollektive trafik kører.

Skitse af +Ø ved det kommende supersygehus i Køge.
Skitse af +Ø ved det kommende supersygehus i Køge.
Alt efter lokale forhold og behov kan +Øen anvendes til café, leg, træning eller ophold. (COWI)

+Way i Roskilde

Roskilde har haft stor succes med at indføre hyppige afgange på sine A-buslinjer. Det har forøget passagertallet markant og næret ønsket om at udvikle linjerne til +Way. Visionen er, at Roskilde skal have et fuldt udrullet +Way-system i 2036. Første skridt er allerede taget med etablering af to nye +Øer på hhv. Stændertorvet og ved Musicon
Skitse af +Ø på Musicon i Roskilde
Skitse af +Ø på Musicon i Roskilde
+Øen giver passagererne mulighed for at holde sig ajour med aktuelle trafikinformationer.
Vi vil udvikle Roskilde, så bl.a. flere af byens studerende får mulighed for at bo her. Det kræver gode transportmuligheder, og da byen ikke kan rumme flere biler, er +Way en del af vores udviklingsplaner. Hyppige busafgange med vores A-buslinjer har forøget passagertallet dramatisk og givet en rigtig god økonomi på ruterne. Derfor har vi nu mod på at tage skridtet videre og udvikle +Way-linjer. Vi bygger den første +Ø på byens trafikknudepunkt Stændertorvet i 2014.
Teknik- og miljøudvalgsformand
Torben Jørgensen, Roskilde Kommune

+Way en del af fremtidens kollektive transport

5 gode grunde til at vælge +Way

 • Effektiv og komfortabel

  Kortere rejsetid og lækre faciliteter
 • Økonomisk attraktiv

  Økonomisk attraktiv at anlægge og mulighed for at optimere busdriften.
 • Rummelig og tilgængelig

  Kan indrettes som et letbanetog, mange døre og god benplads
 • Miljøvenlig

  Færre partikler, mindre CO2 og støj
 • En del af byen

  Tænker by og transport sammen
+Way - vejen til et
helstøbt transportsystem
Se erfaringer fra Metz

Mere end bare en bus

+Way er en effektiv og komfortabel bus, som så vidt muligt kører i egen bane eller på vej uden trængsel. Løsningen er økonomisk attraktiv i både anlæg og drift. Det gør +Way interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.

+Way kombinerer trafikplanlægning med byudvikling. Det er et centralt mål for +Way-konceptet at skabe løsninger, som kan indgå naturligt i bybilledet.

Grafik fra bysted/movia
Skitse af +Way på Tagensvej

Hvad er +Way?

+Way er en højklasset transportløsning med fire centrale elementer:

 • +Spor – trængselsfrit tracé som sikrer, at +Way kan komme hurtigt og stabilt frem i trafikken
 • +Stop – stoppested med gode ventefaciliteter og trafikinformation
 • +Øer - stationsområde som sammentænker transport og by og skaber nye steder at samles
 • +Bus – højklasset bus med komfort som i en letbane

Sammenligning mellem Movias buskoncepter

Sammenligning mellem Movias buskoncepter

way

Miljø

Miljøfordele ved moderne busser

Moderne busser kan udstyres med energieffektive hybridmotorer, som kører på en blanding af diesel og el. Det betyder en halvering i udledning af partikler i forhold til traditionelle busser og en udledning på halvt så meget CO₂ som fra en benzinbil. På sigt kan der indsættes elbusser, så det grønne potentiale forbedres yderligere.

Mindre CO₂

Mens en benzinbil udleder 155 gram CO₂ per kilometer per passager, udleder en moderne, miljøoptimeret bus 74.

Færre partikler

Og mens almindelige busser udleder næsten 6 milligram partikler per kilometer, udleder en ny bus kun 3 milligram. Miljøeffekterne ved moderne busser kan både opnås i +Way og ved konventionel busdrift.

Mindre støj

De særlige +Spor kan anlægges med støjdæmpende asfalt. Det betyder både mindre støj for passagerer og for omgivelserne. Hvis der indsættes el-busser, vil det reducere støjniveauet yderligere.

Et grønt alternativ

Et grønt alternativ

Mindre trængsel

Beregninger viser, at en omlægning til +Way på fire konkrete ruter i Københavnsområdet vil kunne øge antallet af passager med 6-15 %. Det vil sige en stigning på op til 8.000 flere passagerer om dagen.

Løsninger som +Way har andre steder i Europa på kort tid fået høje passagertal og flyttet bilister til den kollektive transport.

I Metz har man siden indføringen af det +Way-lignende METTIS-system i 2013 opnået en passagervækst på 40 %, og i Malmø har man efter indvielsen af Malmöexpressen i juni 2014 opnået en passagervækst på 20 %. Begge steder er bussens gennemsnitshastighed øget med 2-3 km/t.

10% flere passagerer

10% flere passagerer
10 % flere passagerer. På den planlagte strækning fra Hans Knudsens Plads til Nørre Campus forventes +Way at give en passagervækst på ca. 10 %. Det svarer til 250 ekstra passagerer i døgnet.

Økonomi

Dækker hul i transportudbudet

+Way er skræddersyet til at løfte de ruter, hvor der er for få passagerer til en letbane, men for mange til en traditionel bus. Transportformerne supplerer hinanden og bidrager sammen til et veludbygget infrastruktursystem.

Letbane er dyrere at anlægge end +Way, men hvis passagergrundlaget er tilpas stort, er det den rigtige løsning. I tilfælde med et mindre passagergrundlag kan det være økonomisk attraktivt at etablere en +Way i stedet.

Forskellige transportformers kapacitet: Passagerer per time/ retning

Forskellige transportformers kapacitet: Passagerer per time/ retning

Økonomisk attraktiv i anlæg

En meget ambitiøs BRT-løsning (Bus rapid transit) med etablering af spor på længere strækninger koster ifølge beregninger fra Region Hovedstadens rapport ”Flere Letbaner i Hovedstaden” i gennemsnit under det halve at anlægge pr. kilometer end en letbane.

Prisen for en +Way-linje kan variere en del, da den er fleksibel at anlægge sammenlignet med en letbane. Maksimumprisen for en +Way-linje ligger på ca. 100 mio. kr. pr. kilometer, mens maksimumprisen for en tilsvarende strækning letbane er 250 mio. kr. Til sammenligning koster en kilometer metro minimum 1 mia. kr. at anlægge.

BRT-løsninger (Bus Rapid Trans-port) som +Way kommer hurtigt frem, fordi man prioriterer den i trafikken. Løsningen er god, når man vil tilbyde en attraktiv transportform, men ikke har nok passagerer til at retfærdiggøre den dyrere letbane. Det kan både være aktuelt i storbyer, forstæder og provinsbyer.
Trafikforsker Otto Anker Nielsen, DTU

Effektiv drift

Et af +Way-konceptets kerneelementer er hurtigheden, som også spiller ind på det samlede økonomiske regnestykke. Hurtigere busser giver flere passagerer, og det øger billetindtægterne. Og når busserne kører hurtigere, kan man gennemføre flere afgange med det samme antal busser. Det giver en mere effektiv drift.

Anlæg kan tjenes ind på 10 år

Den nye infrastruktur på Nørre Campus blev taget i brug i september 2014. Strækningen på fire km kostede 130 mio. kr. at etablere. Ifølge Movias beregninger vil de øgede indtægter fra passagerer og lavere driftsudgifter på linjen give besparelser på 15,2 mio. kr. om året. Det betyder, at anlægsudgifterne kan tjenes ind på under 10 år.

Anlæg kan tjenes ind på 10 år

Service

Stor fleksibilitet

+Way kan både køre på almindelig vej og i et såkaldt +Spor adskilt fra den øvrige trafik. +Way er en pålidelig og komfortabel transportløsning, som ikke kun pendlere, men også erhvervslivet nyder godt af, når medarbejdere og kunder skal transportere sig.

+Way har så mange afgange, at en køreplan ikke er nødvendig. Det gør +Way til en effektiv vej igennem byen. +Sporet kan også anvendes af almindelige busser. Det giver flere muligheder for direkte forbindelser uden skift.

Flere direkte forbindelser med +Way

+Way kan køre på både spor og vej. Det giver mulighed for flere direkte forbindelser.

Flere direkte forbindelser med +Way

Tidsbesparelse

Lokale forhold er afgørende for, hvor stor en del af strækningen +Way kan køre på +Spor, vejbaner uden trængsel og almindelig vej. Derfor er det også forskelligt, hvor stor en tidsbesparelse +Way vil medføre.
 1. 5A (Lufthavnen-Nørrebro Station)
 2. 150S (Nørreport-Kokkedal)
 3. 6A (Nørreport-Buddinge)
 4. 400S (Lyngby-Hundige)

20% hurtigere frem

På den nye infrastruktur fra Hans Knudsens Plads til Nørreport forventes rejsetiden at blive reduceres med op til 20 %.

20% hurtigere frem

Rummelig og tilgængelig

En +Way-bus er større end en almindelig bus. Den kan rumme 120-150 passagerer, hvor traditionelle busser har plads til 75-100 passagerer. Bussen har mange døre, og stoppene kan laves med høj kant, så det er nemt og hurtigt at stige af og på for såvel gående, kørestolsbrugere og passagerer med barnevogne.

Løsningen kan tilpasses, så den matcher de lokale forhold. Det er således en løsning, der egner sig til både storby, forstæder og provinsbyer med behov for højklasset kollektiv transport.

Ind- og udstigning som i bus

+Way har mange døre, så det er nemt at stige af og på.

Ind- og udstigning som i bus

God trafikinformation og høj komfort

Passagererne kan orientere sig om deres rejse via infoskærme ved +Øer og +Stop samt i busserne. Her kan de desuden finde information om andre kollektive transportforbindelser.

Stoppestederne på en +Way-rute kan blive opgraderet til +Stop med overdækkede stå- og siddepladser, tydelige infoskærme med trafikoplysninger, cykelparkering og forhold, som sikrer hurtig ind- og udstigning.

Grafik af stoppested med trafikinformation fra Bysted/ Movia
Skitse af +Stop ved Universitetsparken.

Viden

En velafprøvet transportform

Bus Rapid Transit-løsninger i stil med +Way kører i flere europæiske byer med positive resultater. Herunder finder du links til flere informationer om erfaringer med BRT-løsninger fra ind- og udland.

Rapporter

Trængselskommissionens analyse for BRT i Hovedstaden

I Trængselskommissionens endelige betænkning fra 2013 beskrives forskellige scenarier for BRT-løsninger i København.

Flere letbaner i Hovedstadsområdet

Region Hovedstaden har i samarbejde med DTU udarbejdet to analyser om mulighederne for at etablere et samlet net af letbaner og BRT-løsninger i Hovedstadsområdet.


COST (European Cooperation in Science and Technology)

Det europæiske forskningssamarbejde, COST (European Cooperation in Science and Technology), har udarbejdet en anbefaling af BHLS-løsninger (Buses with a High Level of Services) på baggrund af eksempler fra 35 europæiske storbyer.

+Way-projekter

+Way på Nørre Campus

I Danmark arbejdes der lige nu på +Way-projekter i København, Roskilde og Køge. I København har man allerede kørt forsøg med ledbusser, og den 19. september 2014 blev den første +Way-infrastruktur fra Hans Knudsens Plads til Nørreport via Nørre Campus indviet. Den nye infrastruktur på Nørre Campus forventes at give en rejsetidsbesparelse på op til 20 % og en passagervækst på op til 10 %.

I forbindelse med indvielsen af Nørre Campus blev der gennemført en massiv marketingindsats på Nørre Campus i form af kampagnen ”Den Kvikke Vej”. Kampagnen, som vandt årets IAA pris, omfatter både markedsføring og trafikinformation, interne kampagner på Rigshospitalet og Københavns Universitet, samt aktiviteter i samarbejde med operatører og buschauffører, der har fået en særlig uddannelse i at betjene strækningens stoppesteder. Målet har været både at fastholde eksisterende buskunder samt tiltrække nye kunder gennem fokus på rejsetid og frekvens på strækningen samt god trafikinformation i realtid.
Se kampagnens hjemmeside her

Forskellige projectsformers kapacitet: Passagerer per time/ retning

+Way på 5A

Linje 5A er med sine 20 mio. passagerer årligt den absolut største buslinje på Sjælland. I forhold til 2011 kan der konstateres en tilbagegang i passagertallet på lidt under 3 pct. i 2012 og 2013. Der er derfor behov for at gennemføre nogle markante initiativer for at indfri den passagermålsætning, der indgår i Trafikplan 2013 med en gennemsnitlig årlig vækst på 2,8 pct. Hertil kommer Trafikplanens mål om på miljøsiden at reducere CO2-udledningen med mindst 35 pct. fra 2008 til 2020.

Der pågår derfor et udviklingsprojekt i samarbejde mellem Movia, Region H samt Københavns, Tårnby og Herlev Kommuner omkring opgradering af linje 5A til +Way-standard. Det er oplagt at opgradere linje 5A til +Way-standard, idet en lang række af +Way-elementerne allerede er på vej til linje 5A som led i projekter, der er besluttet eller som er langt i en forberedelsesfase. Dette gælder bl.a.:


 1. Etablering af højklasset busløsning på Frederikssundsvej
 2. Ny busterminal ved Nørrebro st.
 3. Ombygning af Nørrebrogade II
 4. Ombygning af Amagerbrogade
 5. Fornyelse af Københavns Kommunes byudstyr, herunder forbedret trafikinformation
 6. Indsættelse af ledbusser på linje 5A

Linje 5A har allerede i dag en linjeføring, der lever op til konceptbeskrivelsen af +Way. I forbindelse med en evt. højklasset opgradering vil det dog være relevant at overveje en forlængelse mod vest, så der opnås forbindelse til letbanen i Ring 3.

Det forventes, at en opgradering af busline 5A til +Way-standard vil medføre en passagervækst på mindst 5 %. Det forventes desuden, at der i forbindelse med fornyelsen af busmateriellet på linje 5A kan opnås en forbedring af miljøet, både fordi der lægges op til at indsætte større enheder og fordi der er mulighed for at anskaffe mere miljøvenlige busser.

Linje 5A forventes opgraderet til +Way-standard i april 2017, hvor de nye busser indsættes.

Læs mere om 5A-projektet her

+Way i Køge

I Køge arbejdes der på at etablere en +Way-linje på linje 101A mellem Køge station og Campus Køge, og forlænge linjen til også at betjene den nye station i Køge Nord. Baggrunden er, at den nordlige del af Køge er et område i udvikling og vækst med nye arbejdspladser, studiepladser og boliger. Det største projekt er Køge Universitetssygehus, men en forventet udvidelse af Campus Køge, øget aktivitet i Skandinavisk Transport Center og by- og erhvervsudvikling omkring Køge Nord vil også bidrage.

Samlet set vil projekterne øge transportbehovet markant i området og en god busbetjening vil være nødvendig for at sikre mobiliteten og modvirke trængsel. Linjen vil have skiftemulighed til banenettet ved både Køge station, Ølby station og Køge Nord station.

Nørre Campus

BRT i udland

Metz

Den nordfranske by Metz med 120.000 indbyggere vokser, og trængsel er over en periode blevet en stor udfordring i den gamle by. Derfor har man etableret en 17 kilometer lang BRT-linje METTIS, hvor busserne kan køre gennem byen i sit eget spor. BRT-tilbuddet har vist sig at være en god løsning i forhold til byens størrelse, beboere og de mange snævre gader.

Systemet blev taget i brug i 2013, og der er allerede opnået en passagervækst på 40 % (fra 25.000 – 35.000 passagerer pr. dag). I Metz har man desuden været rigtig gode til at løfte de byrum, som BRT-systemet kører igennem, og projektet har dermed været med til at skabe en række attraktive byrum langs ruten

Nørre Campus

Malmø

I Malmø udrullede man d. 1. juni 2014 et nyt højklasset busprodukt, Malmøexpressen, på byens linje 5. I det nye buskoncept anvendes moderne 24m lange dobbeltledbusser med et futuristisk udseende, som kører på gas/el-hybridteknik. BRT-projektet i Malmø er med til at understøtte den generelle byudvikling, og den nye linje 5 er tænkt som en forløber for en fremtidig letbane.

De samlede anlægsomkostninger beløb sig til ca. 70 mio. sv.kr., og der er allerede opnået en forbedret rejsehastighed på ca. 2 km/t og en passagervækst på ca. 20 %.

Nørre Campus